فال عطسه روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

فال عطسه روز شنبه 13 خرداد 1402 را از سایت اندیشه معاصر مطالعه فرمایید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ،فال عطسه روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ را از سایت اندیشه معاصر مطالعه فرمایید.

فال عطسه واقعی روز شنبه ۱۳ خرداد

۰۴-۰۷ : کمی صبر کن

۰۷-۰۸ : فامیل می شوید

۰۸-۰۹ : زیبایی اما مغرور

۰۹-۱۰ : به مسافرت می روی

۱۰-۱۱ : با او رابطه برقرار می کنی

۱۱-۱۲ : اولین عشقش هستی

۱۲-۱۳ : صحبت درباره توست

۱۳-۱۴ : به میهمانی می روی

۱۴-۱۵ : عاشق او می شوی

۱۵-۱۶ : او را می بینی

۱۶-۱۷ : مطمئن باش اولین عشقشی

۱۷-۱۸ : خیانت کار نباش

۱۸-۱۹ : ازدواج

۱۹-۲۰ : اگر با کسی درددل می کنی مراقب باش

۲۰-۲۱ : در رنج و سختی قرار می گیرد

۲۱-۲۲ : کمی درباره خودت فکر کن

۲۲-۲۳ : به حرف مردم اهمیت نده

۲۳-۲۴ : مواظب خودت باش

۲۴-۰۴ : در خواب او را می بینی

پایان*/

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.