16:32 - 1403/04/13

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ | نرخ مشارکت در ۱۴ دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری

ماراتن چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری درحالی به دور دوم کشیده شد که نتایج نهایی دور نخست از رقابت تنگاتنگ مسعود پزشکیان و سعید جلیلی در جلب آرای عمومی حکایت دارد.

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ | نرخ مشارکت در ۱۴ دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، نرخ مشارکت در ۱۴ دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری عنوان مطلبی است که در ادامه با ذکر اعداد و ارقام ارائه خواهیم داد. در شرایطی که براساس اعلام ستاد انتخابات کشور، مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در روز جمعه پیش رو، یعنی ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود، آمارها از میزان مشارکت ۴۰ درصدی در انتخابات ۸ تیرماه خبر می‌دهد؛ آماری که با میزان مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم(۴۱ درصد) تفاوت معناداری را نشان نمی‌دهد. دراین میان بررسی نظرسنجی‌های انتخاباتی پیش از ۸ تیرماه و مقایسه آن با نتایج به‌دست آمده، دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

پزشکیان جلیلی انتخابات ریاست جمهوری

نرخ مشارکت در ۱۴ دوره انتخابات ریاست‌ جمهوری

مقایسه نظرسنجی‌ها با آمار واقعی

ایسپا (۶ تیرماه ۱۴۰۳)

میزان مشارکت: ۴۶ درصد / آمار واقعی: ۴۰ درصد

مسعود پزشکیان: ۳۳/۱ درصد / آمار واقعی: ۴۲/۴۵ درصد

سعید جلیلی: ۲۸/۸ درصد / آمار واقعی: ۳۸/۶۱ درصد

محمدباقر قالیباف: ۱۹/۱ درصد / آمار واقعی: ۱۳/۷۹

 

مرکز پژوهش‌های مجلس ( ۴ تیرماه)

میزان مشارکت: ۴۵/۷ درصد / آمار واقعی: ۴۰ درصد

مسعود پزشکیان: ۲۳/۵ درصد / آمار واقعی: ۴۲/۴۵ درصد

سعید جلیلی: ۱۶/۳ درصد / آمار واقعی: ۳۸/۶۱ درصد

محمدباقر قالیباف: ۱۶/۹ درصد / آمار واقعی: ۱۳/۷۹

 

متا (مرکز تحلیل اجتماعی دانشگاه امام صادق (ع)) (۶ تیرماه ۱۴۰۳)

میزان مشارکت: ۵۲/۴ درصد / آمار واقعی: ۴۰ درصد

مسعود پزشکیان: ۳۰/۵ درصد / آمار واقعی: ۴۲/۴۵ درصد

سعید جلیلی: ۲۸/۳ درصد / آمار واقعی: ۳۸/۶۱ درصد

محمدباقر قالیباف: ۲۱/۳ درصد / آمار واقعی: ۱۳/۷۹

 

مؤسسه افکارسنجی ملت (آخرین موج)

میزان مشارکت: ۴۵/۵ درصد / آمار واقعی: ۴۰ درصد

مسعود پزشکیان: ۲۹/۹ درصد / آمار واقعی: ۴۲/۴۵ درصد

سعید جلیلی: ۱۸/۸ درصد / آمار واقعی: ۳۸/۶۱ درصد

محمد باقر قالیباف: ۱۶/۸ درصد / آمار واقعی: ۱۳/۷۹

 

مرکز تحقیقات اجتماعی و داده‌کاوی شناخت (۵ و ۶ تیرماه)

میزان مشارکت: ۵۴ درصد / آمار واقعی: ۴۰ درصد

مسعود پزشکیان: ۳۵ درصد / آمار واقعی: ۴۲/۴۵ درصد

سعید جلیلی: ۲۱ درصد / آمار واقعی: ۳۸/۶۱ درصد

محمدباقر قالیباف: ۲۵ درصد / آمار واقعی: ۱۳/۷۹

 

مقایسه میزان مشارکت با انتخابات قبل

آمار مشارکت در انتخابات مجلس دوازدهم: ۶/ ۴۰ درصد
آمار مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری (مرحله نخست) : ۴۰ درصد

 

مقایسه میزان آرای باطله

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰: ۳ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۸۷۰ رای باطله

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳: یک میلیون و ۵۶ هزار و ۱۵۹ رای باطله

 

کاندیداها با چند رای بیشتر پیروز می‌شدند؟

مسعود پزشکیان: نزدیک به ۲ میلیون رای دیگر

 

سعید جلیلی: حدود ۲ میلیون و خرده ای رای دیگر

 

نرخ مشارکت در ۱۴ دوره انتخابات ریاست‌جمهوری

دوره نخست

۵ بهمن‌ ۱۳۵۸

۶۹/۹ درصد

پیروز: ابوالحسن بنی‌صدر

 

دوره دوم

۲ مرداد ۱۳۶۰

۶۴/۲ درصد

پیروز: شهید محمدعلی رجایی

 

دوره سوم

۱۰ مهر ۱۳۶۰

۷۴/۲ درصد

پیروز: آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 

دوره چهارم

۲۵ مرداد ۱۳۶۴

۵۴/۸ درصد

پیروز: آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای

 

دوره پنجم

۶ مرداد ۱۳۶۸

۵۴/۶ درصد

پیروز: اکبر هاشمی‌رفسنجانی

 

دوره ششم

۲۱ خرداد ۱۳۷۲

۵۰/۷ درصد

پیروز: ‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی

 

دوره هفتم

۲ خرداد ۱۳۷۶

۷۹/۹ درصد

پیروز: سیدمحمد خاتمی

 

دوره هشتم

۱۸ خرداد ۱۳۸۰

۶۷/۸ درصد

پیروز: سیدمحمد خاتمی

 

دوره نهم

۳ تیر ۱۳۸۴

۶۲/۷ درصد

پیروز: محمود احمدی‌نژاد

 

دوره دهم

۲۲ خرداد ۱۳۸۸

۸۵ درصد

پیروز: محمود احمدی‌نژاد

 

دوره یازدهم

۲۴ خرداد ۱۳۹۲

۷۲/۲ درصد

پیروز: حسن روحانی

 

دوره دوازدهم

۲۹ اردیبهشت‌ ۱۳۹۶

۷۳/۱ درصد

پیروز: حسن روحانی

 

دوره سیزدهم

۲۸ خرداد ۱۴۰۰

۴۸/۸ درصد

پیروز: سیدابراهیم رئیسی

 

دوره چهاردهم (مرحله نخست)

۸ تیر ۱۴۰۳

۴۰ درصد

منتخبان مرحله نخست: مسعود پزشکیان و سعید جلیلی

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط