کارکنان دولت
صفحه اصلی  /  کارکنان دولت

بلاتکلیفی «کارکنان دولت» | در انتظارِ فرجام خوشِ طرح ساماندهی کارکنان دولت

کارگران ارکان ثالث نفت از شورای نگهبان درخواست کردند طرح ساماندهی به تایید برسد.

حقوق کارکنان دولت ۱۴۰۳| جزئیات میانگین حقوق کارکنان دولت + مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۳

با توجه به اطلاعات سامانه حقوق و مزایای کارکنان دولت، میانگین ناخالص پرداختی به کارمندان دولت برابر حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است.

آخرین اخبار