گوزن
صفحه اصلی  /  گوزن

ویدئو| لحظه تولد دو رأس مرال ایرانی در پناهگاه حیات وحش

در روز‌های اخیر دو راس از مرال‌های آبستن موجود در سایت حفاظت شده لوندویل، با موفقیت زایمان کرده و در حال حاضر حال عمومی بچه مرال‌ها و مادر مساعد است.