حکم کارگزینی
صفحه اصلی  /  حکم کارگزینی

کارکنان دولت بخوانند| اعلام حداقل حکم کارگزینی + فرمول جدید پرداخت پاداش پایان خدمت

حداقل حکم کارگزینی از ۷ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت.

آخرین اخبار