22:11 - 1403/04/12

میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه هشتم تیر در سراسر کشور برگزار شد. این مطلب نگاهی دارد به آمار مشارکت استان‌ ها در انتخابات ریاست جمهوری 1403.

انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، آمار مشارکت استان‌ ها در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ به شرح زیر است (به روز می‌شود):

آمار مشارکت استان‌ ها در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

استان آذربایجان شرقی

مسعود پزشکیان: یک میلیون و ۶۷ هزار و ۸۸

سعید جلیلی: ۲۴۴ هزار و ۷۶

محمدباقر قالیباف: ۵۷ هزار و ۴۳۲

مصطفی پورمحمدی: هفت هزار و ۲۷۶

کل آراء: یک میلیون و ۴۰۲ هزار و ۱۰۸

میزان مشارکت: ۴۴.۱۱ درصد

استان آذربایجان غربی

مسعود پزشکیان: ۸۰۶ هزار و ۶۲۰

سعید جلیلی: ۱۴۵ هزار و ۶۱۹

محمدباقر قالیباف: ۵۸ هزار و ۱۱

مصطفی پورمحمدی: ۴ هزار و ۹۶۰

کل آراء:

میزان مشارکت: ۴۰

میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳

استان اردبیل

مسعود پزشکیان: ۳۸۲ هزار و ۶۴۷

سعید جلیلی: ۷۲ هزار و ۸۷۸

محمدباقر قالیباف: ۳۶ هزار و ۳۷۷

مصطفی پورمحمدی: ​۲ هزار و ۶۷۶

کل آراء: ۵۰۴ هزار و ۶۰۲

میزان مشارکت: ۴۸.۵ درصد

استان اصفهان

مسعود پزشکیان: ۴۲۸ هزار و ۹۸

سعید جلیلی: ۸۶۸ هزار و ۴۳۱

محمدباقر قالیباف: ۱۳۹ هزار و ۹۷۹

مصطفی پورمحمدی: ۱۶ هزار و ۵۲۴

کل آراء: یک میلیون و ۵۳۰ هزار و ۷۴۷ هزار

میزان مشارکت: ۴۱ درصد

استان البرز

مسعود پزشکیان: ۲۹۸ و ۶۶۴

سعید جلیلی: ۲۷۱ و ۶۹۵

محمدباقر قالیباف: ۹۷ هزار و ۱۸۲

مصطفی پورمحمدی: ۷۴۱

کل آراء: ۶۷۴ هزار و ۱۴۸

میزان مشارکت: ۴۰.۱۳

استان ایلام

مسعود پزشکیان: ۱۱۹ هزار و ۸۴۳

سعید جلیلی: ۴۴ هزار و ۷۰۶

محمدباقر قالیباف: ۳۰ هزار و ۸۵۲

مصطفی پورمحمدی: یک هزار و ۷۰۴

کل آراء: ۲۰۸ هزار و ۱۸۷

میزان مشارکت: ۴۷ درصد

استان بوشهر

مسعود پزشکیان: ۱۴۴ هزار و ۱۳۸

سعید جلیلی: ۱۶۷ هزار و ۲۱۷

محمدباقر قالیباف: ۴۰ هزار و ۸۵۰

مصطفی پورمحمدی: ۲ هزار و ۶۱۸

کل آراء: ۳۷۴ هزار و ۳۴۵

میزان مشارکت: ۴۶.۵ درصد

استان تهران

مسعود پزشکیان: یک میلیون ۴۹۲ هزار و ۱۶۴

سعید جلیلی: یک میلیون و ۱۶۵ هزار و ۵۱۸

محمدباقر قالیباف: ۶۷۳ هزار

مصطفی پورمحمدی: ۳۵ هزار و ۵۸۲

کل آراء: ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۲۶۴

میزان مشارکت: ۳۳ درصد

استان چهارمحال و بختیاری

مسعود پزشکیان: ۱۲۳ هزار و ۴۶

سعید جلیلی: ۱۱۸ هزار و ۵۲۳

محمدباقر قالیباف: ۲۸ هزار و ۲۳۱

مصطفی پورمحمدی: ۲ هزار و ۴۶۴

کل آراء: ۲۸۲ هزار و ۲۶۴

میزان مشارکت: ۴۰ درصد

استان خراسان جنوبی

مسعود پزشکیان: ۱۰۲ هزار و ۳۵۴

سعید جلیلی: ۲۲۵ هزار و ۸۲۵

محمدباقر قالیباف: ۴۸ هزار و ۷۷۶

مصطفی پورمحمدی: ۲ هزار و ۳۱۹

کل آراء: ۳۹۱ هزار و ۳۲۹

میزان مشارکت: ۶۴ درصد

استان خراسان رضوی

مسعود پزشکیان: ۲۷.۴ درصد آرا

سعید جلیلی: ۵۰.۲ درصد آرا

محمدباقر قالیباف: ۱۷.۸ درصد آرا

مصطفی پورمحمدی: ۰.۸ درصد آرا

کل آراء: ۲ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۶۹۶

میزان مشارکت: ۴۹.۳۹ درصد

استان خراسان شمالی

مسعود پزشکیان: ۱۱۵ هزار و ۶۹۷

سعید جلیلی: ۱۱۵ هزار و ۶۷۲

محمدباقر قالیباف: ۵۷ هزار و ۶۳۸

مصطفی پورمحمدی: ​یک هزار و ۲۶

کل آراء: ۳۲۰ هزار و ۴۰۷

میزان مشارکت: ​۴۵ درصد

استان خوزستان

مسعود پزشکیان: ۴۳۳ هزار و ۶۹۹

سعید جلیلی: ۵۲۴ هزار و ۸۴

محمدباقر قالیباف: ۱۷۵ هزار و ۷۳۲

مصطفی پورمحمدی: ۱۲ هزار د ۵۲۹

کل آراء: ۱ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۴۴

میزان مشارکت: ​۲۹.۶

استان زنجان

مسعود پزشکیان: ۱۹۵ هزار و ۱۶۵

سعید جلیلی: ۱۳۲ هزار و ۴۰۹

محمدباقر قالیباف: ۴۸ هزار و ۴۷۹

مصطفی پورمحمدی: ​یک هزار و ۲۶

کل آراء: ۳۹۲ هزار

میزان مشارکت: ۴۶.۲ درصد

استان سمنان

مسعود پزشکیان: ۷۳ هزار و ۲۸۷

سعید جلیلی: ۱۳۷ هزار و ۸۱

محمدباقر قالیباف: ۳۴ هزار و ۷۵۹

مصطفی پورمحمدی: ۲ هزار و ۳۰۲

کل آراء: ۲۶۲ هزار و ۲۸۴

میزان مشارکت: ۴۹.۲ درصد

استان سیستان و بلوچستان

مسعود پزشکیان: ۴۴۳ هزار و ۲۲۶

سعید جلیلی: ۱۹۹ هزار و ۹۷۶

محمدباقر قالیباف: ۸۷ هزار و ۷۸۸

مصطفی پورمحمدی: ۴ هزار و ۳۶۸

کل آراء: ۷۳۵ هزار و ۳۵۸

میزان مشارکت: ۴۰ درصد

استان فارس

مسعود پزشکیان: ۵۳۲ هزار و ۹۴۷

سعید جلیلی: ۶۳۴ هزار و ۲۹۴

محمدباقر قالیباف: ۱۳۲ هزار و ۸۴۸

مصطفی پورمحمدی: ۱۰ هزار و ۲۹۲

کل آراء: یک میلیون و ۳۱۰ هزار و ۳۸۱

میزان مشارکت: ۳۶ درصد

استان قزوین

مسعود پزشکیان: ۱۵۶ هزار و ۸۵۳

سعید جلیلی: ۱۶۶ هزار و ۸۵۲

محمدباقر قالیباف: ۵۱ هزار و ۸۱۱

مصطفی پورمحمدی: ۳ هزار و ۳۵۸

کل آراء: ۳۹۵ هزار و ۷۵۳

میزان مشارکت: ۴۲.۸

استان قم

مسعود پزشکیان:

سعید جلیلی:

محمدباقر قالیباف:

مصطفی پورمحمدی:

کل آراء:

میزان مشارکت: ۵۷ درصد

استان کردستان:

مسعود پزشکیان:

سعید جلیلی:

محمدباقر قالیباف:

مصطفی پورمحمدی:

کل آراء:

میزان مشارکت:

استان کرمان

مسعود پزشکیان: ۳۲۹ هزار و ۴۷۰

سعید جلیلی: ۴۷۷ هزار و ۵۸۹

محمدباقر قالیباف: ۲۱۵ هزار و ۸۹۲

مصطفی پورمحمدی: ۸ هزار و ۵۱۳

کل آراء: یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۸۶

میزان مشارکت: ۴۶ درصد

استان کهگیلویه و بویراحمد

مسعود پزشکیان: ۱۲۳ هزار و ۲۴۰

سعید جلیلی: ۱۰۲ هزار و ۱۱۲

محمد‌باقر قالیباف: ۵۵ هزار و ۳۴۸

مصطفی پورمحمدی: یک هزار و ۵۱۸

کل آراء: ۲۸۸ هزار و ۹۳۷

میزان ‌مشارکت: ۴۹.۳ درصد

استان گلستان

مسعود پزشکیان: ۲۷۵ هزار و ۳۶۶

سعید جلیلی: ۲۰۵ هزار و ۹۷۴

محمدباقر قالیباف: ۸۱ هزار و ۹۵

مصطفی پورمحمدی: پنج هزار و ۲۳

کل آراء: ۵۹۱ هزار و ۲۰۱

میزان مشارکت: ۴۱.۱۶

استان گیلان

مسعود پزشکیان: ۳۱۷ هزار و ۲۴۸

سعید جلیلی:‌ ۲۱۶ هزار و ۳۳۹

محمدباقر قالیباف:‌ ۹۰ هزار و ۱۹

مصطفی پورمحمدی: ‌ ۶ هزار و ۷۵۹

کل آراء: ۶۵۶ هزار و ۹۳۶

مشارکت: ۳۲.۶ درصد

استان لرستان

مسعود پزشکیان: ۲۳۴ هزار و ۷۲۱

سعید جلیلی: ۱۹۱ هزار و ۵۱۰

محمدباقر قالیباف: ۱۰۰ هزار و ۹۶۷

مصطفی پورمحمدی: ۴ هزار و ۳۹۵

کل آراء: ۵۴۰ هزار

میزان مشارکت: ۳۶ درصد

استان مازندران

مسعود پزشکیان: ۴۰۶ هزار و ۴۸۵

سعید جلیلی: ۴۴۸ هزار و ۳۰۸

محمدباقر قالیباف: ۱۳۲ هزار و ۱۵۱

مصطفی پورمحمدی: ۹ هزار و ۶۲۹

کل آراء: یک میلیون و ۴۳ هزار و ۵۷۰

میزان مشارکت: ۴۲.۳

استان مرکزی

مسعود پزشکیان: ۱۳۶ هزار و ۲۸۲

سعید جلیلی: ۲۳۳ هزار و ۶۴۵

محمدباقر قالیباف: ۶۱ هزار و ۳۵۹

مصطفی پورمحمدی: ۴ هزار و ۳۵۵

کل آراء: ۴۵۷ هزار و ۷۴

میزان مشارکت: ۳۹.۹ درصد

استان هرمزگان

مسعود پزشکیان: ۳۷/۶۷ درصد آرا

سعید جلیلی: ۴۱/۹۸ درصد آرا

محمدباقر قالیباف: ۳۷/۶۷ درصد آرا

مصطفی پورمحمدی: ۰/۷۴ درصد آرا

کل آراء:

میزان مشارکت:

استان همدان

مسعود پزشکیان: ۱۹۹ هزار و ۴۶۶

سعید جلیلی: ۲۶۶ هزار و ۸۷۵

محمدباقر قالیباف: ۷۶ هزار و ۵۸۳

مصطفی پورمحمدی: ۵ هزار و ۲۸۳

کل آراء:۵۷۲ هزار و ۸۴۲

میزان مشارکت: ۳۹ درصد

استان یزد

مسعود پزشکیان: ۱۶۵ هزار و ۶۹۶

سعید جلیلی: ۲۱۳ هزار و ۵۱۳

محمدباقر قالیباف: ۳۵ هزار و ۶۸۰

مصطفی پورمحمدی: ۳ هزار و ۸۲۹

کل آراء: ۴۳۶ هزار و ۷۲۲

میزان مشارکت: ۵۸.۱۸

بیشترین و کمترین مشارکت در استان‌ها

در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه در سراسر کشور برای رای‌گیری مردم ایران تعیین شد که شامل ۳۴ هزار و ۵۲۲ شعب شهری، ۲۴ هزار و ۱۱۸، ۴۳ هزار و ۴۲۵ شعب ثابت و ۱۵ هزار و ۲۱۵ صندوق شعب سیار بود و ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای دادن در داخل و خارج کشور بودند.‌‌

آمار زیر نگاهی کلی است به اعداد مهم در مورد آمار مشارکت استان‌ ها در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳:

– میزان مشارکت در کل کشور: حدود ۴۰ درصد

– مشارکت شهر تهران: ۲۳ درصد (حدود آمار مطرح شده)

– بیشترین مشارکت: خراسان جنوبی (حدود ۶۱ درصد)

– پایین‌ترین مشارکت: کردستان (حدود ۲۳ درصد)

نتایج نهایی انتخابات ۸ تیر ۱۴۰۳

سخنگوی ستاد انتخابات کشور نتایج نهمین مرحله از شمارش آرای انتخابات چهاردهمین دوره‌ ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.

محسن اسلامی صبح شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳ اظهار کرد: ۵۸ هزار و ۶۴۰ شعبه شمارش شده است که شامل ۴۸۲ شهرستان می‌شود.

وی افزود: ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵رای شمارش شده است و ترتیب آرا به شرح زیر است:

– مسعود پزشکیان: ۱۰ میلیون و ۴۱۵ هزار و۹۹۱ رای

– سعید جلیلی: ۹ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۲۹۸رای

– محمدباقر قالیباف: ۳ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۳۴۰رای

– مصطفی پورمحمدی: ۲۰۶ هزار و ۳۹۷رای

وی با بیان این‌که « وزارت کشور نتایج آرای شمارش شده را به شورای نگهبان ارسال کرد» گفت: تایید صحت انتخابات به عهده شورای نگهبان است. بر اساس قانون و موارد قانون انتخابات ریاست جمهوری هیچ کدام از نامزدها نتوانستد اکثریت مطلق آرا را به دست آورند.

وی افزود: بدین ترتیب نفر اول و دوم به عنوان دارنده برترین آرای این دوره به شورای نگهبان معرفی می‌شوند و جمعه هفته آینده زمان برگزاری مرحله دوم خواهد بود. البته بعد از تایید شورای نگهبان.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور هم‌چنین گفت: از همه افراد و سازمان‌هایی که امنیت انتخابات را تامین کردند، تشکر می‌کنم.

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط