کارگری
صفحه اصلی  /  کارگری

حقوق کارگران افزایش میابد/خبر خوش خوشوقتی درباره افزایش حقوق کارگران

شورایعالی کار در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ مبلغی را به عنوان پایه سنوات به مزد و حقوق کارگران اضافه کرد. ابتدا این سوال طرح می‌شود که آیا شورایعالی

اتفاق مهم اخیر که پیامدهایش به نام دولت سند خورد

فعال حوزه کار و کارگری گفت: «دولت زمانی می‌تواند مدعی افزایش ظرفیت‌های بازار کار باشد که جوانان به راحتی شغل مناسبی در بازار کار پیدا کنند،