کابینه پزشکیان
صفحه اصلی  /  کابینه پزشکیان

رئیس دفتر مسعود پزشکیان کیست؟

در زمزمه‌های غیررسمی از نورالدین آهی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور پزشکیان یاد می‌شود.

کابینه پزشکیان چه کسانی هستند؟/ سن پزشکیان چقدر است؟

کابینه احتمالی پزشکیان در حالی در فضای مجازی دست به دست می شود که برخی از آنان همان افراد کابینه دولت ناکارآمد دوازدهم هستند.