سند تحول بنیادین
صفحه اصلی  /  سند تحول بنیادین

سند تحول بنیادین چیست؟ + نکات کلیدی سند تحول بنیادین

در این گزارش به سند تحول بنیادین که نقشه راه حرکت نظام آموزش و تربیت کشور در افق سال 1404 است، می پردازیم.