زمین دولتی
صفحه اصلی  /  زمین دولتی

عیدی دولت برای مستاجران / جزئیات جدید از دریافت زمین رایگان دولتی

عطاالله زمانی با یادآوری این‌که بر اساس توافقنامه با وزارت راه و شهرسازی تا پایان دولت سیزدهم باید 10 هزار قطعه زمین رایگان در استان تهران برای نهضت ملی مسکن واگذار شود،