رانندگی
صفحه اصلی  /  رانندگی

ابطال گواهینامه رانندگی از شنبه براساس جدول جریمه رانندگی جدید! | جریمه عبور از چراغ قرمز ۴ میلیونی شد!

اگر پس از آن راننده متخلف در اثر ارتکاب تخلفات جدید ۲۰ نمره منفی به متخلف تعلق گیرد، گواهینامه او باطل می‌شود و بعد از یک‌ سال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدی...

در حین رانندگی چگونه خوابمان نگیرد؟

برای اینکه در هنگام رانندگی خوابمان نگیرد چه کاری میتوانیم بکنیم؟