حقوق بارنشستگان
صفحه اصلی  /  حقوق بارنشستگان

بازنشستگان تامین اجتماعی بخوانند| تعیین تکلیف همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه

در این گزارش پیرامون همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه از زبان صولت مرتضوی خبرهایی آمده است که در اندیشه معاصر شرح داده ایم.

آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان/ افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان از این تاریخ

ماجرای افزایش حقوق بازنشستگان از مدت ها پیش بر سر زبان ها افتاده است.