04:28 - 1403/04/04

کد مورس همستر چهارم تیر + آموزش گرفتن یک میلیون سکه همستر

پاداش جذاب همستر کامبت از طریق کد مورس را از دست ندهید. برای دریافت پاداش یک میلیون سکه‌ای کد مورس امشب سوم تیر طبق ویدیو عمل کنید.

کد مورس همستر چهارم تیر  + آموزش گرفتن یک میلیون سکه همستر

به گزارش اندیشه‌معاصر؛  پاداش جذاب همستر کامبت از طریق کد مورس را از دست ندهید. برای دریافت پاداش یک میلیون سکه‌ای کد مورس امشب دوم تیر طبق فرمول عمل کنید.

کد مورس امشب همستر کامبت امشب سوم تیر

کد مورس ۱,۰۰۰,۰۰۰ سکه همستر

کافیه سه مرتبه روی گزینه Earn per tap بزنید یا گزینه Daily cipher رو انتخاب کنید تا وارد بخش موردنظر شده و SWAP را وارد کنید.

 

S : ⚫️⚫️⚫️

W : ⚫️➖➖

A : ⚫️➖

P : ⚫️➖➖⚫️

ضربه بزنید = نقطه (•)

برای وارد کردن هر حرف، یک لحظه صبر کنید.

آموزش وارد کردن کد مورس همستر کمبت

برای فعال کردن حالت کد مورس باید طبق تصویر زیر بر روی گزینه Earn per tap در قسمت بالا (سمت چپ) سه بار ضربه بزنید:

پس از اینکار، هاله قرمز رنگ مانند تصویر زیر بر روی همستر ظاهر می گردد. همچنین عدد ۱.۰۰۰.۰۰۰ با عبارت Daily cipher

در تصویر زیر، کد مورس حروف و اعداد را مشاهده می کنید:

کد مورس همستر امبت

توجه داشته باشید کد مورس تا ساعت ۱۱ شب شنبه مهلت دارد و بعد از آن کد عوض می شود

کارت های امروز همستر

کارت همستر کامبت

مطالب مرتبط