پیشنهاد عجیب سرمربی سابق ایران/ باید برای تیم ملی «سرپرست آفریقایی» انتخاب می کردند!

پیشنهاد عجیب سرمربی سابق ایران/ باید برای تیم ملی «سرپرست آفریقایی» انتخاب می کردند! همایون شاهرخی میگوید حتما مسائلی در خصوص سرپرست جدید تیم ملی وجود دارد که باعث شایعات شده است. خبر ورزشی

پیشنهاد عجیب سرمربی سابق ایران/ باید برای تیم ملی «سرپرست آفریقایی» انتخاب می کردند!

همایون شاهرخی میگوید حتما مسائلی در خصوص سرپرست جدید تیم ملی وجود دارد که باعث شایعات شده است.

پیشنهاد عجیب سرمربی سابق ایران/ باید برای تیم ملی «سرپرست آفریقایی» انتخاب می کردند!

خبر ورزشی