۰۸:۱۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

پرواز کاروان پرسپولیس با ایرباس ۷۳۷/ بهترین هتل گوا میزبان سرخ ها

پرواز کاروان پرسپولیس با ایرباس ۷۳۷/ بهترین هتل گوا میزبان سرخ ها معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس توضیحاتی را در خصوص برگزاری اردو در شهر گوا ارائه کرد. خبر ورزشی

پرواز کاروان پرسپولیس با ایرباس ۷۳۷/ بهترین هتل گوا میزبان سرخ ها

پرواز کاروان پرسپولیس با ایرباس ۷۳۷/ بهترین هتل گوا میزبان سرخ ها

معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس توضیحاتی را در خصوص برگزاری اردو در شهر گوا ارائه کرد.

پرواز کاروان پرسپولیس با ایرباس ۷۳۷/ بهترین هتل گوا میزبان سرخ ها

خبر ورزشی

مطالب مرتبط