واکنش سرپرست سابق استقلال به یک شایعه

واکنش سرپرست سابق استقلال به یک شایعه سرپرست سابق استقلال در خصوص انتصابش در باشگاه نفت مسجد سلیمان توضیحاتی ارائه کرد. خبر ورزشی

واکنش سرپرست سابق استقلال به یک شایعه

سرپرست سابق استقلال در خصوص انتصابش در باشگاه نفت مسجد سلیمان توضیحاتی ارائه کرد.

واکنش سرپرست سابق استقلال به یک شایعه

خبر ورزشی