هیچ حکمی در جمهوری اسلامی نباید خلاف شرع صادر شود

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه هیات دیوان عالی کشور گفت: هیچ حکمی در جمهوری اسلامی نباید خلاف شرع صادر شود. وی ادامه داد :تضمین کننده این نظر و اجرای عدالت برای ما مهم است و اگر عدالت را تببین کنیم اجرای قانون است. رئیسی گفت : عدالت ثبوتی است و در […]

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه هیات دیوان عالی کشور گفت: هیچ حکمی در جمهوری اسلامی نباید خلاف شرع صادر شود.

وی ادامه داد :تضمین کننده این نظر و اجرای عدالت برای ما مهم است و اگر عدالت را تببین کنیم اجرای قانون است.

رئیسی گفت : عدالت ثبوتی است و در سخن می‌توان اشعار مختلفی سرود و قوه قضائیه پیشانی اجرای عدالت است و هرجا قانون نقض شود عدالت نقض می‌شود.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد : همه مردم و مسئولان باید قانون را رعایت کنند و قانون مداری مهم است و مسئولان باید قانون را اجرا کنند و مسئله قانون مداری باید به عنوان ارزش شناخته شود.

وی بیان کرد: تضمین اجرای قانون و موازین شرعی در دیوان عالی کشور رقم می‌خورد و شکل این نظارت یک روش فرجام خواهی است که در این مورد با صاحب نظران صحبت کردیم.

افکار