فرهنگیان

فرهنگیان بخوانند/واریزی ۱۰ میلیونی برای اعضای هیأت علمی و فرهنگیان

قرار است حکمت کارت اعضای هیأت علمی همانند کارکنان از ۱۴۰۳/۶/۱ هر دو ماه یکبار به مبلغ ۱۰ میلیون ریال شارژ شود.

دانشگاه آزاد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصربه نقل از گردون قرار است حکمت کارت اعضای هیأت علمی همانند کارکنان از ۱۴۰۳/۶/۱ هر دو ماه یکبار به مبلغ ۱۰ میلیون ریال شارژ شود.برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنید.

فرهنگیان بخوانند/واریزی ۱۰ میلیونی برای اعضای هیأت علمی و فرهنگیان

*افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در دو بخش اعمال خواهد شد
وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۳ برای کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در دو بخش اعمال خواهد شد، اظهار کرد: بخش اول از ۱۴۰۳/۱/۱ و بخش دیگر از ۱۴۰۳/۶/۱ افزایش پیدا خواهد کرد. در بخش اول مبلغ کمک هزینه خانوار سال گذشته (۱۴۰۲) معادل یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که این عدد امسال به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. یعنی معادل ۲۸ درصد افزایش داشتیم.(هیأت علمی)

جاوید ادامه داد: حق مسکن کارکنان در سال گذشته ۹۰۰ هزار تومان بود که امسال به یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید. یعنی در این بخش ما شاهد افزایش ۳۰ درصدی خواهیم بود. همچنین حق تأهل برای کارکنان از رقم یک میلیون تومان (در سال ۱۴۰۲) به رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان (در سال ۱۴۰۳) و حق اولاد از عدد ۴۸۰ هزار تومان در سال گذشته به ۸۶۰ هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده است. به عبارتی حق تأهل ۴۰ درصد و حق اولاد ۷۹ درصد افزایش پیدا کرده است.

دانشگاه آزاد

فرهنگیان بخوانند/واریزی ۱۰ میلیونی برای اعضای هیأت علمی و فرهنگیان

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: حق تأهل برای کارکنانی که بیش از دو فرزند دارند، از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین حق اولاد برای کارکنانی که بیش از دو فرزند دارند، برای فرزند سوم و بالاتر از عدد ۸۶۰ هزار تومان به عدد یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اضافه خواهد شد.

وی در خصوص میزان افزایش اضافه کار کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: اضافه کار کارکنان براساس مصوبه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مطابق فرمول سال گذشته تنها با یک تفاوت محاسبه خواهد شد که شامل جمع حقوق مبنا، حق سنوات، فوق العاده شغل و ۲۵ درصد حق سرپرستی یا حق مسئولیت است که بر عدد ۱۲۰ تقسیم خواهد شد. در واقع مبنای محاسبه اضافه کار تا ۶۰ ساعت با مخرج ۱۲۰ و بالای ۶۰ ساعت همانند روش محاسبه سال قبل اعمال خواهد شد. اضافه کار در دانشگاه آزاد اسلامی براساس این مصوبه حداقل ۴۰ هزار تومان و حداکثر ۸۰ هزار تومان خواهد بود.

جاوید به افزایش میزان ایاب و ذهاب کارکنان اشاره و تصریح کرد: میزان افزایش مبلغ ایاب و ذهاب کارکنان براساس الگوی چهار منطقه‌ای که سال گذشته در شیوه نامه حقوق و دستمزد ابلاغ شد، محاسبه می‌شود. در آیتم ایاب و ذهاب که شامل رتبه بندی یک تا چهار است، ۲۰ درصد افزایش خواهیم داشت. مبلغ ایاب و ذهاب رتبه اول از ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ به ۷۲۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳، مبلغ ایاب و ذهاب رتبه دوم از ۵۴۰ هزار تومان در سال گذشته به ۶۴۸ هزار تومان، مبلغ ایاب و ذهاب رتبه سوم از ۴۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۲ به ۵۶۴ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ و مبلغ ایاب و ذهاب رتبه چهارم از ۴۰۰ هزار تومان در سال گذشته به ۴۸۰ هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد.
معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: حق سرپرستی معادل ۲۰ درصد و سایر اقلام حکمی به استثناء اقلام فوق ۲۲ درصد درسال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: افزایش حقوق و دستمزد از ۱۴۰۳/۱/۱ اعمال و حقوق خردادماه مطابق با احکام جدید پرداخت خواهد شد. میانگین افزایش حقوق برای کارکنانی که مسئولیت اجرایی ندارند، حدود ۲۹ درصد خواهد بود.

جاوید در ادامه توضیحات خود با بیان اینکه براساس مصوبه هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۴۰۳/۶/۱ سه آیتم دیگر به افزایش حقوق کارکنان اضافه خواهد شد، افزود: ۵ درصد به حق تخصص و ۵ درصد به حق جذب کارکنان اضافه خواهد شد. میانگین ضریب افزایش هر کدام از این آیتم‌ها حدود ۲۳۰ هزار تومان خواهد بود. همچنین از این تاریخ اثربخشی کارکنان براساس عملکرد واحد دانشگاهی تعلق خواهد گرفت و کمک هزینه غیرنقدی در قالب شارژ کارت‌های غیرنقدی از جمله حکمت کارت دو ماهی یکبار به مبلغ ۱۰ میلیون ریال انجام خواهد شد.

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

منبع : گردون

مطالب مرتبط