شرط اسکان دانشجویان غیربالینی در خوابگاه‌های علوم پزشکی شهیدبهشتی

شرط اسکان دانشجویان غیربالینی در خوابگاه‌های علوم پزشکی شهیدبهشتی مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشی شرایط اسکان دانشجویان در خوابگاه های این دانشگاه را با توجه به شرایط حاد کرونا در تهران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشی […]

شرط اسکان دانشجویان غیربالینی در خوابگاه‌های علوم پزشکی شهیدبهشتی

شرط اسکان دانشجویان غیربالینی در خوابگاه‌های علوم پزشکی شهیدبهشتی

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشی شرایط اسکان دانشجویان در خوابگاه های این دانشگاه را با توجه به شرایط حاد کرونا در تهران اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشی در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به وضعیت قرمز کرونا در شهر تهران دانشجویان تا اطلاع ثانوی باید بر اساس جدول اعلام شده، وضعیت اسکان خود را مشخص کنند.

جدول وضعیت اسکان دانشجویان در شرایط قرمز کرونا

دانشجویان مجاز سکونت در خوابگاه دانشجویان غیرمجاز سکونت در خوابگاه
دانشجویان پرستاری (ترم ۵، ۶، ۷، ۸) مابقی دانشجویان غیر مجاز
دانشجویان پزشکی (اینترن و استاجر) مابقی دانشجویان غیر مجاز
دکتری تخصصی (کار در بیمارستان و نامه از واحد مربوطه) مابقی دانشجویان دکتری تخصصی غیر مجاز هستند
دانشجویان دستیاری تخصصی پزشکی
دانشجویان دندانپزشکی (ترم‌های ۵، ۶، ۷، ۸ و …) دانشجویان دندانپزشکی (ورودی ۹۸ و ۹۹ و پروتزها)

تمامی دانشجویان دانشکده‌های داروسازی، پیراپزشکی، توانبخشی، بهداشت و ایمنی، علوم تغذیه، فناوری‌های نوین، اموزش پزشکی حضورشان غیر مجاز است.

دانشجویان در اسرع وقت نسبت به اخذ مجوز اسکان و یا تخلیه خوابگاه اقدام لازم را باید انجام دهند.

مهر