12:58 - 1403/04/16

سیناد بیمه آسیا | نحوه ثبت خسارت بیمه نامه درمان گروهی در سامانه سیناد آسیا

در این گزارش نحوه ثبت خسارت بیمه نامه درمان گروهی در سامانه سیناد آسیا را می خوانید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، سیناد بیمه آسیا و نحوه ثبت خسارت بیمه نامه درمان گروهی در سامانه سیناد آسیا، عنوان گزارش امروز ما در اندیشه معاصر است که در راستای جلب رضایت بیشتر وتکریم حریم خصوصی بیمه شدگان درمان تکمیلی،امکان ثبت هزینه های درمانی و پیگیری مراحل پرداخت از طریق لینک زیر فراهم گردید. در سیناد بیمه آسیا نام کاربری و رمز عبور هردو کدملی سرپرست می باشد.*

https://med.bimehasia.ir/darmanafzar.mobile/index.html

 

بیمه آسیا

معرفی سایت بیمه آسیا bimehasia.com

یکی از قدیمی ترین شرکت های بیمه کشور ایران، شرکت بیمه آسیا بوده که بیش از ۱۰۰ شعبه در کل کشور داشته و بر اساس اطلاع مرکز بیمه ایران، در سطح بالایی قرار دارد. بیمه آسیا از معتبرترین شرکت های بیمه در ایران، همیشه با بکارگیری راه حل های جدید ارائه خدمات و با تکیه بر سرمایه انسانی متخصص برای ایجاد رضایت بیمه گذاران تلاش داشته است.

 

بیمه آسیا برای انجام ماموریت و تحقق اهداف خود به ارزش هایی اعتقاد دارد که ارائه خدمات آسان و سریع یکی از آن ارزش ها است. برای این منظور سایت بیمه آسیا به نشانی اینترنتی Bimehasia.com طراحی شده است.

 

در سایت بیمه آسیا، همه اطلاعات مورد نیاز مانند معرفی انواع بیمه نامه ها، خدمات الکترونیک، مراکز ارائه خدمات، استعلام نرخ بیمه و استعلام خسارت و امکانات فراوان دیگر ارائه گردیده است. افراد جهت مشاهده و دسترسی به امکانات در سایت بیمه آسیا باید فقط به نشانی Bimehasia.com مراجعه کنند.

 

شرکت سهامی بیمه آسیا در تیرماه ۱۳۳۸ برای اجرای انواع معاملات بیمه و عملیات بازرگانی بنا شده است. در سال ۱۳۸۸ مطابق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در حوزه شرکت های مشمول به بخش خصوصی واگذار شد و در این حالت به عنوان شرکت بیمه خصوصی کشور به فعالیت های خود ادامه می دهد. این شرکت رتبه اول تولید و سهم بازار را در بین شرکت های بیمه خصوصی کشور را شامل می شود.

نحوه ثبت خسارت بیمه نامه درمان گروهی در سامانه سیناد آسیا

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ : ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺑﺮ ، ﻃﺒﻖ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺫﻳﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ :
.۱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻭﺭﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻛﺮﻭﻡ ،ﺁﺩﺭﺱ ﺳـﺎﻳﺖ med.bimehasia.ir ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺻـﻔﺤﻪ ﺍﺻـﻠﻲ ﺳـﺎﻳﺖ ﺳـﻴﻨﺎﺩ ﺑﻴﻤﻪ ﺁﺳـﻴﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ.
ﺗﻮﺟﻪ : ﺁﺩﺭﺱ ﺳﺎﻳﺖ ( URL ) ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﻟﻴﻨﻚ ﺑﺎﻛﺲ ﺑﺎﻻﻱ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﻴﺮﺩ.

۲- جهت نصب نرم افزار در تلفن همراه ، از لینک دانلود نرم افزار سیناد استفاده نمایید.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ : ﺛﺒﺖ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺏ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺼـﺐ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺼـﺐ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ” ﺳـﻴﻨﺎﺩ ﺁﺳـﻴﺎ ” ﻭ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺏ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺻـﻠﻲ ﻭ ﺭﻣﺰ ﻋﺒﻮﺭ(ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺻـﻠﻲ) ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .

ﺗﻮﺟﻪ : ﺭﻣﺰ ﻋﺒﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻛﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

 

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ ” ﺍﻋﻼﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ”
ﮔﺰﻳﻨﻪ ” ﺍﻋﻼﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ” ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎﺭﺑﺮ( ﺑﻴﻤﻪ ﺷـﺪﻩ ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿـﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﺍﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﮕﺮﺩﺩ .

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺰﻳﻨﻪ ” ﺍﻋﻼﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ” ، ﻧﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺻــﻠﻲ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﺋﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ، ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ،ﻧﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪ ﺷـﺪﻩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼـﻮﺭﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ( ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ) ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻮﺩﺕ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .

ﺗﻮﺟﻪ : ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺸـﻴﺰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻳﻜﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷـﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ. .

ﺗﻮﺟﻪ : ﺍﺯ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ( ﺩﺳـﺘﻮﺭ ﭘﺰﺷـﻚ ، ﻗﺒﺾ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ )ﻋﻜﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮﺩ .ﻫﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻣﺠﺰﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ، ﺗﺎﺭﻳﺦ ، ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﺩ . ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .

ﺗﻮﺟﻪ : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﺋﻴﺖ ﻧﺒﻮﺩ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ .

ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ (ﺍﺯ ﻟﻴﺴـﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷـﺪﻩ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺽ ) ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺰﻳﻨﻪ ” ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻣﺪﺍﺭﻙ ” ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﻌﺎﻝ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻭﺍﺿـﺢ ﺍﺯ ﺳـﻨﺪ ﺧﺴـﺎﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺍﺯ ﮔﺎﻟﺮﻱ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻳﻜﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷـﺪﻩ ﺛﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﻳﻞ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺷـﺪﻩ ﺭﻭﻱ ﺳـﻴﺴـﺘﻢ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺻـﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ، ﺍﺯ ﺩﺳـﺘﻮﺭ ﭘﺰﺷـﻚ ، ﻗﺒﺾ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺭﺳـﺎﻝ ﺷﻮﺩ .

• ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
• ﺩﺭ ﻛﺎﺩﺭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ( ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ)، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ ( ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ) ﺩﺍﺭﺩ ، ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﺫﻳﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :
­ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ.
­ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۹۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮﺩ.

­ ﻧﻮﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
­ ﻫﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﮔﺮﺩﺩ (ﺭﻭﻱ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ)
­ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﮔﻮﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ.

ﺩﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪﻩ ﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ ( ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ) :

✓ ﺗﺎﺭﺑﻮﺩﻥ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
✓ ﻧﻮﺭﺧﻮﺭﺩﮔﻲ ﺍﺳﻨﺎﺩ (ﻓﻼﺵ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ)
✓ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ ﻋﻜﺲ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ
✓ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪﺭﻙ (ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﺎﻡ ﺑﻴﻤﺎﺭ، ﺗﺎﺭﻳﺦ، ﻣﺒﻠﻎ، ﻣﻬﺮ ﻭ … ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺭﻭﻳﺖ ﮔﺮﺩﺩ)
✓ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﮔﻮﺷﻲ، ﻋﻜﺲ ﺣﺎﻭﻱ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

­ ﻧﻜﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻜﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮﺩﺩ :
✓ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻜﺲ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ.(ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ ﺭﻭﻱ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ)

✓ ﺍﺯ ﭘﻮﺯ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺑﺎﻻﻱ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻜﺲ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
✓ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻛﺎﺩﺭ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. (ﻛﺎﺩﺭ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﺩﺭ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۹۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻛﺎﺩﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺑﮕﻴﺮﺩ)
✓ ﻋﻜﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺻﺮﻓﺎ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎ ﻭﺿﻮﺡ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ

✓ ﺗﻀﻴﻤﺎﺕ ﮔﻮﺷﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻜﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ
✓ ﻋﻜﺴﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻮﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺮﺯﺵ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ (ﮔﻮﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ)ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.

ﺣﺬﻑ ﺗﺼﻮﻳﺮ :

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻭﺍﺿﺢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺣﺬﻑ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﺖ ﺩﺍﺭﺩ .
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ” ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ” ﭘﺲ ﺍﺯ ﺛﺒﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﻨﺎﺩ ، ﻛﺎﺭﺑﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺰﻳﻨﻪ ” ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ” ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺑﺖ
ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺎﻡ ﺑﻴﻤﻪ ﺷـﺪﻩ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺛﺒﺖ ﺷـﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺷـﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﺋﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ، ﺩﺭ ﺻـﻮﺭﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ، ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

• ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ: ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ( ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ) ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

• ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ : ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

• ﻋﻮﺩﺕ ﻫﺰﻳﻨﻪ : ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺭﺳـﺎﻝ ﺷـﺪﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎﺕ ﺿـﻤﻴﻤﻪ ﺷـﺪﻩ ﺗﻮﺳـﻂ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ( ﻛﺎﺭﺷـﻨﺎﺱ) ﻋﻮﺩﺕ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻮﺍﻗﺺ : ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻮﺩﺕ ﻣﺪﺭﻙ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺏ(ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ) ، ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ” ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻮﺍﻗﺺ ” ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ .

ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ : ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ، ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ، ﮔﺰﻳﻨﻪ ” ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ” ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ ، ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﻨﺎﺩ ﺣﺬﻑ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻟﺬﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﻨﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .
ﺣﺬﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ: ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬﻑ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺣﺬﻑ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺳﭙﺲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ” ﺣﺬﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪ ” ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ .

ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺠﺪﺩ : ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ، ﮔﺰﻳﻨﻪ ” ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺠﺪﺩ ” ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺘﻦ ﻭ ﻓﺎﻳﻞ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭﺝ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻳﻜﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺯﺛﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺑﺮ ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ، ﻋﻮﺩﺕ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﺋﻴﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬﺍ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ .

ﺗﻮﺟﻪ : ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ، ﻣﻮﺍﺭﺩﻳﻜﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺻﻞ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﻟﺬﺍ ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ
ﺍﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۶ ﻣﺎﻩ ﻧﺰﺩ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ ./اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط