فرهنگیان

جزئیات پرداخت پاداش (عیدی) ۱۴۰۲ کارکنان و اعضای هیات علمی این دانشگاه را اعلام شد

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات پرداخت پاداش (عیدی) ۱۴۰۲ کارکنان و اعضای هیات علمی این دانشگاه را اعلام کرد.

دانشگاه آزاد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصربه نقل از گردون معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات پرداخت پاداش (عیدی) ۱۴۰۲ کارکنان و اعضای هیات علمی این دانشگاه را اعلام کرد.برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنید.

جزئیات پرداخت پاداش (عیدی) ۱۴۰۲ کارکنان و اعضای هیات علمی این دانشگاه را اعلام شد

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات پرداخت پاداش (عیدی) ۱۴۰۲ کارکنان و اعضای هیات علمی این دانشگاه را اعلام کرد.معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات پرداخت پاداش (عیدی) ۱۴۰۲ کارکنان و اعضای هیات علمی این دانشگاه را اعلام کرد.
دکتر داریوش جاوید دستورالعمل پرداخت پاداش (عیدی) سال ۱۴۰۲ کارکنان و اعضای هیات ‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل آمده است: ضمن تبریک به مناسبت دهه مبارک فجر و یوم‌الله ۲۲ بهمن، نحوه محاسبه و میزان پرداخت پاداش عیدی سال ۱۴۰۲ به کارکنان و اعضای هیأت علمی در واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه ابلاغ می شود.

۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان حداکثر عیدی کارکنان تمام‌وقت شاغل در دانشگاه

براساس بندهای این دستورالعمل؛ به کارکنانی که مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و دارای حکم رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و قرارداد کار معین هستند، معادل دو ماه حقوق و مزایای مستمر (بدون احتساب کمک‌هزینه‌های حق تأهل، حق مسکن و حق اولاد) مشروط بر اینکه از مبلغ ۸۳ میلیون و ۵۹۵ هزار ریال کمتر و از مبلغ ۱۲۵ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۵۰۰ ریال بیشتر نشود، براساس روزهای کارکرد آنان قابل پرداخت خواهد بود. کارکنانی که در سال جاری براساس مجوز صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه، به قرارداد کارمعین تغییر وضعیت یافته‌اند، از تاریخ انعقاد قرارداد مشمول دریافت عیدی می‌شوند. عیدی کارکنان تمام‌وقت بازنشسته و یا خرید خدمت که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه مشغول کار هستند، در مقابل ۱۲ ماه خدمت، مبلغ ۱۸ میلیون ریال قابل پرداخت است.

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد

عیدی کارکنان ساعتی تمام‌وقت

در این دستورالعمل آمده است: کارکنان ساعتی تمام‌وقت مشمول مقررات تأمین اجتماعی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان اسفندماه سال جاری اشتغال به‌کار داشته و در طول سال مذکور حداقل ۲ هزار و ۲۲۰ ساعت کارکرد داشته باشند، تا سقف مبلغ ۱۲۵ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۵۰۰ ریال از عیدی بهره‌مند خواهند شد. همچنین کارکنان ساعتی که کمتر از یک سال سابقه کار داشته و یا مجموع ساعت کارکرد ایشان کمتر از ۲ هزار و ۲۲۰ ساعت باشد، به‌ نسبت ساعت کارکرد، از عیدی بهره‌مند خواهند شد. کارکنان بازنشسته که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه به‌صورت ساعتی همکاری می‌کنند، به‌نسبت کارکرد تا سقف ۱۸ میلیون ریال از عیدی بهره‌مند می‌شوند.
براساس بندهای این دستورالعمل؛ به کارکنان قراردادی نیمه‌وقت (که حق بیمه آنها از سوی دانشگاه پرداخت می‌شود)، درمقابل ۱۲ ماه خدمت نیمه‌وقت معادل یک‌دوم مبالغ مطرح‌شده در ابتدای این دستورالعمل پرداخت می‌شود. کارکنان مأمور از دیگر سازمان‌ها و نهادها به دانشگاه، طبق ضوابط سازمان یا نهاد مربوطه پاداش (عیدی) دریافت می‌کنند.
نحوه محاسبه پرداخت پاداش (عیدی) به اعضای هیأت ‌علمی دانشگاه
در این دستورالعمل آمده است: میزان پاداش عیدی اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت در صورت ۱۲ ماه خدمت در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۵۰ میلیون ریال قابل پرداخت است. میزان پاداش عیدی به اعضای هیأت ‌علمی نیمه‌وقت در مقابل ۱۲ ماه خدمت نیمه‌وقت، معادل یک‌دوم مبلغ اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت قابل پرداخت است. همچنین پاداش اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت که از طرح خدمت مشمولان متخصص استفاده می‌کنند، نسبت به کارکرد آنها مطابق پاداش عیدی اعضای هیأت ‌علمی تمام‌وقت قابل پرداخت است.

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

منبع : گردون

مطالب مرتبط