11:01 - 1403/04/20

جدول قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳

قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در این جدولمشاهده کنید.

جدول قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در این جدولمشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

 

بروزرسانی: چهارشنبه ۲۰ تیر
سکه پارسیان (سوت) قیمت (ریال)
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ ۴,۳۷۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ ۷,۷۴۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ ۱۱,۱۱,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ ۱۴,۴۸۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ ۱۷,۸۵۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ ۲۱,۲۳۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ ۲۴,۶۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ ۲۷,۹۷۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ ۳۱,۵۴۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ ۳۴,۹۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ ۳۸,۲۸۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ ۴۱,۶۵۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ ۴۵,۰۲۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ ۴۸,۴۰۰,۰۰۰
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ ۵۱,۷۷۰,۰۰۰

مطالب مرتبط