گینس
صفحه اصلی  /  گینس

ویدئو| رکوردی که الهلال در گینس ثبت کرد!

در روز جشن قهرمانی الهلال اتفاق جالبی افتاد که قبل از مطالعه این مطلب شما را به دیدن ویدئو دعوت می کنیم.