کانون زبان ایران
صفحه اصلی  /  کانون زبان ایران

سامانه ثبت نام الکترونیکی کانون زبان ایران| تابستان کلاس زبان کجا ثبت نام کنم؟

براساس فراخوان ثبت نام کانون زبان ایران، ثبت نام اینترنتی کانون زبان 1403 از 4 تیر و ثبت نام حضوری از 9 تیر ماه می باشد؛ اطلاعات بیشتر را در ادامه بخوانید.