کارت بانکی
صفحه اصلی  /  کارت بانکی

شماره شبا بانک ملی را چگونه بگیریم؟| تبدیل شماره کارت به شماره شبا

برای دریافت شماره شبا کافی است شماره حساب را آماده کنید، سپس با شماره 09622 تماس بگیرید و مراحل توضیحی در متن را اجرا کنید.