پیگیری یارانه
صفحه اصلی  /  پیگیری یارانه

یارانه جدید ۵ میلیونی برای این افراد

در صورت آزادسازی یارانه پنهان در بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۵ میلیون تومان به عنوان یارانه انرژی برای هر ایرانی واریز خواهد شد.

مبلغ یارانه نقدی افزایش یابد، اما برای تیرماه ۱۴۰۳، مبلغ فعلی پابرجاست

چنانچه سرپرستان خانوار از کالابرگ الکترونیکی استفاده نکرده باشند، رقم کامل یارانه نقدی برای آنها قابل برداشت است؛ در صورت استفاده، به همان

مبلغ یارانه نقدی افزایش یابد

برخی اخبار حاکی از این است که ممکن است در آینده نزدیک، مبلغ یارانه نقدی افزایش یابد، اما برای تیرماه ۱۴۰۳، مبلغ فعلی پابرجاست.

اطلاعات شرایط دریافت یارانه نقدی تیر ماه

طبق یکسری تغییراتی که در زمان پرداخت یارانه کمک معیشتی اعلام شده است، یارانه مرحله ۱۶۰ بر اساس دهک‌بندی اعلامی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

یارانه /رقمی معادل ۱۱۶ میلیارد یورو به عنوان یارانه پنهان

رقمی معادل ۱۱۶ میلیارد یورو به عنوان یارانه پنهان در جداول پیوست بودجه ۱۴۰۳ گنجانده شده، که در صورت ازادسازی این یارانه انرژی، یارانه ریالی

یارانه جدید برای همه /صندوق‌های بیمه‌ای از معدود صندوق‌هایی هستند که آینده را می‌بینند

صندوق‌های بیمه‌ای از معدود صندوق‌هایی هستند که آینده را می‌بینند و بر اساس آن عمل می‌کنند و تنها در صورتی تراز می‌گیرد که آینده را به خوبی دیده باشد.

یارانه پنهان در بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۵ میلیون تومان به عنوان یارانه انرژی برای همه

در صورت آزادسازی یارانه پنهان در بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۵ میلیون تومان به عنوان یارانه انرژی برای هر ایرانی واریز خواهد شد

یارانه جدید ۵ میلیونی برای این افراد

در صورت آزادسازی یارانه پنهان در بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۵ میلیون تومان به عنوان یارانه انرژی برای هر ایرانی واریز خواهد شد.

پرداخت یارانه معیشتی یک میلیونی برای دهک‌های ۱ تا۵ درآمدی/کالابرگ الکترونیکی

طرح کالابرگ الکترونیکی برای نخستین بار در راستای اجرای حکم مقرر در بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای

زمان واریز یارانه نقدی خردادماه ۱۴۰۳ برای دهک‌های چهارم تا نهم مشخص شد

مبلغ کلی این یارانه برای این دهک ها ۱۱ هزار و ۷۵ میلیارد تومان بود که به حساب ۱۰ میلیون و ۷۵ هزار و ۸۳۶ سرپرست خانوار