پایه هفتم
صفحه اصلی  /  پایه هفتم

پیش ثبت نام پایه هفتم| تاریخ دقیق ثبت نام هرپایه تحصیلی برای سال تحصیلی ۱۴۰۳- ۱۴۰۴ + جدول زمان بندی

با توجه به اتمام پایان دوران ابتدایی و ورود به مقطع تحصیلی جدید، والدین حساسیت بیشتری برای ثبت نام دانش آموزان پایه هفتم دارند و ما در اندیشه معاصر، پیش ثبت نام پایه هفتم را توضیح داده ایم و تاریخ دقیق ثبت نام هرپایه تحصیلی برای سال تحصیلی ...