هنر
صفحه اصلی  /  هنر

سعدی شاعر کدام قرن است | بیوگرافی سعدی / تاثیر آثار سعدی در تاریخ ایران

سعدی یکی از شعرای خوب کشور عزیزمان است که در مورد زندگی اش در اندیشه معاصر حرف زدیم.