همسان‌سازی
صفحه اصلی  /  همسان‌سازی

بازنشستگان بخوانند/پرداخت مطالبات ۲۵ درصدی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که باعث حفظ سرمایه اجتماعی نظام می‌شود، تأکید کرد.