نرخ بیکاری
صفحه اصلی  /  نرخ بیکاری

نیروی‌کار در سال ۱۴۰۲، ده استان بیکاری زیر ۷درصد دارند

مطابق آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲, به‌میزان ۴۱.۳ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاری وبیکاران قرار گرفته‌اند

استانی با کمترین نرخ بیکاری/آذربایجان‌غربی درزمره استان‌های با کمترین نرخ بیکاری

آذربایجان غربی که در سال هایی نه چندان دور، در جمع استان های با بیشترین نرخ بیکاری بود، طبق گزارش مرکز آمار ایران، طی سال ۱۴۰۲ در زمره استان