موسسه ملل
صفحه اصلی  /  موسسه ملل

وام بانک ملل | اعطای وام قرض الحسنه ضروری به اشخاص حقیقی تا ۳ میلیارد ریال

موسسه اعتباری ملل وام قرض الحسنه حداکثر به مبلغ ۳میلیارد ریال به اشخاص حقیقی پرداخت می کند