معاینه فنی
صفحه اصلی  /  معاینه فنی

خودروهای پلاک تهران به مراکز معاینه فنی بروند!

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران گفت: کمتر از ۴۰ درصد خودروهای پلاک تهران به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه می‌کنند.