مستمری بازنشستگان کارگری
صفحه اصلی  /  مستمری بازنشستگان کارگری

چهار روز است پرداخت مستمری بازنشستگان کارگری متوقف شده است!/چرا؟

طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، قرار است پرداخت مستمری بازنشستگان کارگری از بیستم هر ماه آغاز و براساس حروف الفبا تا پایان ماه انجام شود