ساعت :

متناسب سازی

فوری| متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه
۱۴۰۲-۰۸-۲۸
متناسب سازی حقوق بازنشستگان؛

فوری| متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه

متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری در برنامه هفتم توسعه را در اندیشه معاصر بخوانید.

بازنشستگان تامین اجتماعی| متناسب سازی حقوق برای همه بازنشستگان است؛ بازنشستگان کشوری،لشگری و تامین اجتماعی
۱۴۰۲-۰۸-۲۵

بازنشستگان تامین اجتماعی| متناسب سازی حقوق برای همه بازنشستگان است؛ بازنشستگان کشوری،لشگری و تامین اجتماعی

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق متناسب‌سازی شامل همه بازنشستگان می‌شود و دولت مکلف است حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد با حقوق شاغلان هم تراز کند.

متناسب سازی حقوق| تعیین تکلیف تامین‌ اجتماعی برای «متناسب‌ سازی حقوق‌ ها» تا پایان سال
۱۴۰۲-۰۸-۲۱

متناسب سازی حقوق| تعیین تکلیف تامین‌ اجتماعی برای «متناسب‌ سازی حقوق‌ ها» تا پایان سال

عدم افزایش حقوق‌ها بر اساس میزان تورم باعث افت میزان حقوق مستمری‌بگیران شده است.

برو بالا