عید تا عید
صفحه اصلی  /  عید تا عید

یارانه معیشتی ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومانی ویژه عید تا عید برای این خانوارها + استعلام یارانه معیشتی با کد ملی و کد دستوری (از طریق موبایل)

یارانه معیشتی ویژه عید تا عید در شهرهای مختلف اعطا می شود که در این گزارش از اندیشه معاصر علاوه بر یارانه معیشتی 1/000/000 تومانی به استعلام یارانه معیشتی با کد ملی و کد دستوری از طریق موبایل نیز می پردازیم.