صنعت نفت
صفحه اصلی  /  صنعت نفت

روز ملی شدن صنعت نفت چه روزی است؟

ملی شدن صنعت نفت ایران رویدادی است که روایت‌های گوناگون و ابعاد پیچیده‌ای را به خود دیده است؛ از این رو در اندیشه معاصر به این رویداد می پردازیم که از ۲۹ اسفند سال ‌۱۳۲۹ آغاز شده است.