رئیس جمهور
صفحه اصلی  /  رئیس جمهور

خانواده ابراهیم رئیسی + شرح زندگی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شهید ایران

در این گزارش به شرح مختصری از خانواده ابراهیم رئیسی و شرح زندگی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شهید ایران می پردازیم تا با این شهید بزرگوار بیشتر آشنا شویم.