دولت من
صفحه اصلی  /  دولت من

دولت من | پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir / رییس کمیته امداد: ۳۰۰ هزار میلیارد ریال وام اشتغال به مددجویان داده می‌شود

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir، برای دسترسی به خدمات دولتی از طریق یک سیستم واحد، راه اندازی شده است