دانشگاه فرهنگیان
صفحه اصلی  /  دانشگاه فرهنگیان

سجداد دانشگاه فرهنگیان | ورود مستقیم به سامانه سجداد دانشگاه فرهنگیان hadaf.cfu.ac.ir

سامانه سجداد فرهنگیان یکی از سامانه های مجازی و غیر حضوری زیر مجموعه سامانه هدف دانشگاه فرهنگیان است که امکانات مختلفی را به دانشجویان ارائه می دهد.

آخرین اخبار