حضانت فرزند
صفحه اصلی  /  حضانت فرزند

احکام حضانت در قانون مدنی

حضانت فرزند طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، هم حق والدین است و هم تکلیف آنها. پیش از آنکه زوجین طلاق بگیرند، حق حضانت با هردوی آنها است. یعنی کسی نمی‌تواند این حق را بدون علت قانونی از آنها سلب کند.