تعطیلی
صفحه اصلی  /  تعطیلی

تغییر ساعت کاری ادارات از ۱۶ خرداد | «تعطیلیِ شنبه ها» تعطیل شد!

در این مطلب به دو موضوع مهم تحت عنوان «تغییر ساعت کاری ادارات» و «تعطیلیِ شنبه ها» می پردازیم و دلایل رد یا اجرای هر دو مورد را شرح داده ایم که برای کسب آگاهی بیشتر شما را به مطالعه این صفحه اندیشه معاصر دعوت می کنیم.

تعطیلی شنبه‌ ها| نظر آیت الله مکارم شیرازی درباره تعطیلی شنبه ها / مصباحی مقدم در مورد تعطیلی شنبه چه گفت؟

ذالنور نماینده مجلس: هنوز مهلت ۱۰ روزه شورای نگهبان برای تعیین تکلیف شنبه ها تمام نشده است