ساعت :

بیمه مرکزی

۱۴۰۲-۰۲-۰۵

توضیحات رئیس کل بیمه مرکزی پیرامون مطالبات صنعت بیمه از خودروسازان

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: بیش از نیمی از مطالبات صنعت بیمه از خودروسازان از نوع جاری است.

برو بالا