بیمه شونندگان
صفحه اصلی  /  بیمه شونندگان

بیمه/روح الله علیپور یزدی به عنوان سرپرست بیمه تعاون اعلام گردید!

روح الله علیپور یزدی، عضو هیئت مدیره بیمه تعاون، به عنوان سرپرست این شرکت معرفی شد تا پس از تایید بیمه مرکزی مدیرعاملی این شرکت را بر عهده بگیرد