۱۵:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

یک کارگر در سال ۱۴۰۳ ماهانه چقدر حقوق خواهد گرفت؟ | حقوق کارگران در اداره کار ۱۴۰۳ چقدر است؟

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت گفت: پراخت حقوق کمتر از مقدار تعیین شده توسط شورای عالی کار به کارگران تخلف است و با کارفرمایان متخلف برخورد قانونی می‌شود.

آخرین اخبار از افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، حقوق کارگران | موضوع تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۳ با توجه به نزدیک شدن روزهای پایان سال حساسیت تشکل‌های کارگری را (باتوجه به تجربه تعیین مزد سال گذشته به میزانی کمتر از نرخ تورم) بیش از ادوار گذشته برانگیخته است.در هفته‌های اخیر پیشنهاد منطقه‌ای شدن حقوق کارگران به صورت جدی مطرح شده  است . این طرح در صورت اجرایی شدن می‌تواند حقوق کارگران در مناطق مختلف کشور را با تغییرات قابل ملاحظه‌ای مواجه کند.جدید ترین خبرها درباره افزایش حقوق کارگران را در خبر آزاد بخوانید

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت گفت: پراخت حقوق کمتر از مقدار تعیین شده توسط شورای عالی کار به کارگران تخلف است و با کارفرمایان متخلف برخورد قانونی می‌شود.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت گفت: پراخت حقوق کمتر از مقدار تعیین شده توسط شورای عالی کار به کارگران تخلف است و با کارفرمایان متخلف برخورد قانونی می‌شود.

احمد غریوی یوسف آباد اظهار کرد: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می‌توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره‌وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه بر اجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب موافقت نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی پس از تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

وی افزود: طبق تبصره یک ماده ۸ بخشنامه حداقل مزد سال ۱۴۰۳ سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر ۷ برابر حداقل مزد ماهانه است. این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌های خصوصی نیست.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت در وزارت کار گفت: پرداخت حقوق کمتر از مقدار تعیین شده توسط شورای عالی کار به کارگران تخلف است؛ کارگران می‌توانند خواسته خود را بر اساس قانون پیگیری کنند. با کارفرمایان متخلف برخورد قانونی می‌شود.

حقوق اداره کار ۱۴۰۳ چقدر است؟ جدول حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ (به‌روزرسانی ۲۹ اسفند)

حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار با افزایش ۳۵.۳ درصدی به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. بر اساس آخرین اخبار می‌توان به موارد زیر درباره حقوق سال ۱۴۰۳ اشاره کرد:

  • حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶,۶۰۰ تومان افزایش یافت.
  • بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان افزایش یافت.
  • حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند.
  • حق تأهل ۵۰۰ هزار تومانی برای اولین بار برای کارگر خانم و آقا در نظر گرفته شد.

بنابراین حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند از ۸میلیون و ۵۰۹ هزار تومان امسال به ۱۱ میلیون ۶۰۹ هزار تومان افزایش یافت.

دستمزد سایر سطوح کارگری ۲۲ درصد به اضافه ماهانه ۶ میلیون و ۹۰۰ هزارو ۷۸۰ ریال تعیین شد.

بر اساس جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳، حداقل دستمزد روزانه برای کارگران و کارمندان به ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال افزایش خواهد یافت. همچنین حداقل حقوق ماهانه بدون در نظر گرفتن سایر مزایا ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال خواهد بود.

حقوق اداره کار ۱۴۰۳ چقدر است؟

طبق بررسی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش حقوق کارمندان ۳۵.۳ درصد اعلام شده وبنابراین حداقل حقوق اداره کار برای کارمندان ۱۱۱,۰۷۰,۰۰۰ریال خواهد بود.

جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ + جدول افزایش حقوق کارمندان (مقایسه ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)

برای اینکه درک بهتری از میزان حقوق سال ۱۴۰۳ به دست آورید، تمامی موارد مرتبط با حقوق سال ۱۴۰۳ را در جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ مشخص کرده‌ایم.

اقلام حقوق سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) سال ۱۴۰۳ (بر مبنای ریال)

حداقل دستمزد روزانه ۱,۳۹۳,۲۵۰ ۱,۷۶۹,۴۲۸ ۲,۳۸۸,۷۲۸
حداقل دستمزد ماهانه ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ۷۱,۶۶۱,۸۴۰
مزد هر ساعت کاری ۱۹۰,۰۷۴ ۲۴۱,۲۸۶ ۳۲۵,۸۸۸
مزد هر ساعت اضافه کاری ۲۶۶,۱۰۳ ۳۳۷,۸۰۰ ۴۶۹.۶۰۷
حق مسکن ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
بن خواربار ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
پایه سنوات( افراد با حداقل ۱ سال سابقه کار) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند) ۴,۱۷۹,۷۵۰ ۵,۳۰۸,۲۸۴ ۷,۱۶۶,۱۸۴
حق اولاد (دو فرزند) ۸,۳۵۹,۵۰۰ ۱۰,۶۱۶,۵۶۸ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸
حق تاهل ۵,۰۰۰,۰۰۰
حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) ۵۸,۸۹۷,۵۰۰ ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ ۹۹,۶۶۱,۸۴۰
حداقل حقوق با یک فرزند ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ ۸۰,۴۹۱,۱۲۴ ۱۰۸,۹۲۸,۰۲۴
حداقل حقوق با دو فرزند ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ ۸۵,۷۹۹,۴۰۸ ۱۱۶,۰۹۴,۲۰۸
جدول حقوق و مزایای حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۳

در این جدول، میزان حقوق و سایر مزایای کارمندان را به شکل روزانه و ماهانه برای شما توضیح دادیم.

ردیف شرح روزانه (ریال) ماهیانه (ریال)

۱ حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ۲,۳۸۸,۷۲۸ ۷۱,۶۶۱,۸۴۰
۲ کمک هزینه اقلام مصرفی ۴۶۶,۶۶۶ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۳ حق مسکن ۳۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴ حق اولاد (برای هر فرزند) ۲۳۸,۸۷۲ ۷,۱۶۶,۱۸۴
۵ پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) ۷۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۶ مجموعه دریافتی افراد مجرد بدون سابقه کار    ۲.۹۲۳.۳۱۳ ۹۴,۶۶۱,۸۴۰
جدول ریز حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ قانون کار

با توجه به اینکه برخی از ماه‌ها ۳۰ روز و برخی دیگر ۳۱ روز دارند، در این قسمت تمامی جزئیات حقوق و دستمزد کارمندان را به تفکیک ۳۰ روز و ۳۱ روز توضیح دادیم.

عنوان مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۰ روز مبلغ (بر مبنای ریال) ماه ۳۱ روز

مزد ۱۴۰۳ قانون کار (روزانه) ۲,۳۸۸,۷۲۸ ۲,۳۸۸,۷۲۸
حقوق ۱۴۰۳ قانون کار (ماهانه) ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ۷۴,۰۵۰,۵۶۸
بن کارگر ۱۴۰۳ قانون کار ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
حق مسکن ۱۴۰۳ قانون کار ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
حق تاهل ۱۴۰۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
حق اولاد یا عائله مندی برای ۱ فرزند (معادل ۳ روز حداقل مزد ۱۴۰۳) ۷,۱۶۶,۱۸۴ ۷,۱۶۶,۱۸۴
حق اولاد یا عائله مندی برای ۲ فرزند (معادل ۶ روز حداقل مزد ۱۴۰۳) ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ ۱۴,۳۳۲,۳۶۸
مزد هر ساعت کار عادی ۳۲۵,۸۸۸ ۳۲۵,۸۸۸
پایه سنوات ۱۴۰۳ برای هر روز (به شرط داشتن یکسال سابقه کار) ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
عیدی سال ۱۴۰۳ (حداقل) ۱۴۳,۳۲۳,۶۸۰ ۱۴۳,۳۲۳,۶۸۰
فوق العاده هر ساعت اضافه کاری ۱۴۰۳ ۴۵۶,۲۳۷ ۴۵۶,۲۳۷

جدول حق بیمه کارگری سال ۱۴۰۳

جدول حق بیمه هم برای مشخص شدن سهم بیمه کارگر و کارفرما در شش ماهه اول و شش ماهه دوم سال است.

عنوان شش ماه اول (بر مبنای ریال) شش ماه دوم (بر مبنای ریال)

دستمزد روزانه سال ۱۴۰۳ ۲,۳۸۸,۷۲۸ ۲,۳۸۸,۷۲۸
تعداد روزهای ماه ۳۱ ۳۰
جمع دستمزد ماهانه ۷۴,۰۵۰,۵۶۸ ۷۱,۶۶۱,۸۴۰
مزایای ماهانه بن کارگری ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
حق مسکن ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
حق تاهل ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول (افراد مجرد) ۹۷,۰۵۰,۵۶۸ ۹۴,۶۶۱,۸۴۰
جمع دستمزد و مزایای مشمول (افراد متاهل) ۱۰۲,۰۵۰,۵۶۸ ۹۹,۶۶۱,۸۴۰
سهم کارفرما (۲۳ درصد)
سهم کارگر (۷ درصد)
مجموع حق بیمه

حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ برای افراد دارای مدرک دیپلم چقدر است؟

به نظر می‌رسد که مدرک تحصیلی نباید تاثیری در میزان حقوق دریافتی داشته باشد و تمام کارگران باید مبلغ ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال یعنی حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ را دریافت کنند. با این حال در برخی از شرکت‌ها با توجه به قوانین شرکت و طبقه بندی مشاغل، حقوق کارگران بر اساس مدرک تحصیلی تعیین می شود و ساختار و مقدار مشخصی ندارد.

افزایش حقوق سربازان در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

حداقل حقوق سرباز مجرد در سال آینده ۶۰ درصد دریافتی پایور باشد یعنی نزدیک ۶ میلیون تومان در مناطق غیر عملیاتی و ۷.۵ میلیون تومان در مناطق عملیاتی. همچنین حداقل حقوق سرباز متاهل در مناطق عملیاتی در سال آینده ۹ میلیون تومان تعیین شد. حقوق‌های جدید سربازان از فروردین ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد.

در اجرای ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی معادل ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل ۹۰ درصد دریافتی حداقل دریافتی پایور است.

نرخ افزایش حقوق بازنشستگان ۱۴۰۳ چقدر است؟

حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

جدول مالیات حقوق ۱۴۰۳

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، افرادی که درآمد ماهانه آنها کمتر از ۱۲ میلیون تومان است، از پرداخت مالیات معاف هستند. به این ترتیب افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، مبلغی به عنوان مالیات حقوق پرداخت نخواهند کرد. بنابراین نرخ مالیات بر حقوق ۱۴۰۳ به صورت پلکانی محاسبه و کسر خواهد شد:

نسبت به مازاد ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال %۱۰
نسبت به مازاد ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال %۱۵
نسبت به مازاد ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال %۲۰
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به بالا %۳۰

نرخ سالانه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

نسبت به مازاد (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال ۱۰%
نسبت به مازاد (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال ۱۵%
نسبت به مازاد (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال ۲۰%
نسبت به (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا ۳۰%
  • کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند.

اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال ۱۳۹۴ هستند. مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) «قانون مالیات‌های مستقیم» نباشند، نیز جاری است.

میزان افزایش سقف مالیاتی اصناف و مشاغل در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

خبرها حاکی از آن است که نحوه مالیات ستانی در بودجه در حال اصلاح است و سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده که سقف معافیت‌های مالیاتی کارکنان و کارمندان با افزایش ۲۵ درصدی، از ۱۰ میلیون تومان در ماه به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل نیز با افزایش ۱۱۰ درصدی از ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال به ۱۰۰ میلیون تومان برسد.

آیا افزایش حقوق به بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد؟

افراد زیادی به دلیل از دست دادن شغل خود مجبور به تامین معیشت از طریق بیمه بیکاری هستند. با منتشر شدن خبر افزایش حقوق ۲۰ درصدی در ماه گذشته برای کارگرانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، این سوال برای کسانی که از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند به وجود آمده که بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۳ چقدر افزایش می‌یابد؟ بر اساس قانون کار، بیمه بیکاری برابر با ۵۵ درصد حقوق پایه است. در صورتی که افزایش سالانه حقوق از ۵۵ درصد بیشتر باشد آن‌وقت افزایش سالانه حقوق به بیمه بیکاری نیز تعلق می‌گیرد.

حداقل دستمزد چیست؟ توسط چه مرجعی تعیین می‌شود؟

قبل از اینکه با فرایند نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران آشنا شویم، بهتر است تعریف حداقل دستمزد را بررسی کنیم. بر اساس تعریفی که سازمان بین المللی کار ارائه داده است، حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمی آن را کاهش دهد. پرداخت حداقل دستمزد توسط قانون کار تضمین شده است و باید کفاف معاش کارگر و خانواده وی را با توجه به شرایط اقتصادی بدهد.

در نتیجه، حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد و حداقل هزینه‌های زندگی کارگر را تأمین کند. با توجه به تغییرات مداوم شرایط اقتصادی، شورای عالی کار به عنوان متولی تعیین حداقل دستمزد کارگران، هر ساله مبلغ حداقل حقوق کارگران را اعلام می‌کند. بعد از تعیین حداقل حقوق کارگران، شرکت‌ها، کارگاه‌ها و کارفرمایان با استفاده از نرم افزار مالی می‌توانند حقوق کارگران خود را محاسبه و در موعد مقرر به آن‌ها پرداخت کنند.

شورای عالی کار چگونه حداقل دستمزد را مشخص می‌کند؟

شورای عالی کار، متشکل از اعضای مختلفی است که با همکاری یکدیگر بر طبق قانون کار و شرایط اقتصادی کشور در مورد حداقل دستمزد کارگران تصمیم گیری می‌کنند. برای اینکه حقوق متقابل کارگران و کارفرمایان رعایت شود و مبلغ اعلامی توسط شورای عالی کار متناسب با شرایط اقتصادی باشد، اعضای مختلفی در این شورا فعالیت می‌کنند.

به جز وزیر کار و امور اجتماعی، سایر اعضای این شورا در دوره‌های دوساله انتخاب می‌شوند. کارکرد شورا به گونه‌ای است که نمایندگانی از همه طرف‌ها در آن حضور داشته باشند و در نتیجه تبعیت از تصمیم گیری‌های آن طبق قانون برای کارفرمایان و کارگران الزام آور است. کارفرمایان با استفاده از سیستم حقوق و دستمزد و براساس حداقل حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار، باید دستمزد کارگران خود را پرداخت کنند. در ماده ۴۱ قانون کار، وظیفه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد است و آن را محدود به زمان خاصی نکرده است. به این ترتیب اگر شرایط اقتصادی کشور دست خوش تغییرات شدیدی شود که نیاز به تعیین مجدد حداقل دستمزد باشد، شورای عالی کار باید در طول سال در میزان حداقل حقوق‌ها تجدید نظر کند.

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

بر اساس اعلام شورای کار، حداقل دستمزد روزانه ۱۴۰۳ برابر با ۲,۳۸۸,۷۲۸ ریال است. به این ترتیب حداقل حقوق ماهانه قانون کار در سال ۱۴۰۳ برابر با ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال است. البته پایه سنوات ماهیانه، حق اولاد و بن کارگری سال ۱۴۰۳ نیز افزایش پیدا کرده است و حق مسکن بدون تغییر باقی ماند. تمامی این موارد در فیش حقوقی کارمندان قابل مشاهده است. به این ترتیب کارگران متأهل و دارای سابقه کار نیز حقوق بیشتری نسبت به سال‌های قبل دریافت می‌کنند. مطابق ماده ۶۸ قانون تامین اجتماعی، یکی از شرایط پرداخت حق اولاد آن است که بیمه‌شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۷۲۰ روز کاری را داشته باشد.

در جدول زیر حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ قابل مشاهده است:

شرح مبلغ
حداقل حقوق ماهانه قانون کار در سال ۱۴۰۳ ۷۱,۶۶۱,۸۴۰
حداقل دستمزد روزانه ۱۴۰۳ ۲,۳۸۸,۷۲۸
بن کارگری ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن ۹.۰۰۰.۰۰۰
حق اولاد ۷.۱۶۶.۰۰۰
پایه سنوات ( ماهیانه) ۲.۱۰۰.۰۰۰

برای مشاهده مبلغ عیدی کارگران در سال جدید نیز می‌توانید به صفحه مربوط به جدول عیدی کارگران در وبلاگ سپیدار سیستم مراجعه کنید.

آخرین اخبار حقوق ۱۴۰۳ ؛ این صفحه همیشه به روز است

در همین صفحه همیشه می‌توانید اخرین اخبار افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۳ و جدول حقوق کارگران ۱۴۰۳ را مشاهده بفرمایید. برای مدیریت حقوق دستمزد سال ۱۴۰۳ پرسنل خود می‌توانید از نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد سپیدار سیستم استفاده کنید. سپیدار سیستم با ارائه یک بستر یکپارچه از انواع نرم‌افزارهای حسابداری، همراه واحد مالی و حسابداری شما است.

سوالات متداول

  • افزایش حقوق ۱۴۰۳ چند درصد تعیین شده است؟

حقوق پایه در سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۵ درصد افزایش یافته است.

  • پایه یا حداقل حقوق سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

حداقل حقوق ماهانه قانون کار در سال ۱۴۰۳ برابر با ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ ریال است.

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

منبع : طلا

مطالب مرتبط