یحیی گل‌محمدی محروم شد

یحیی گل‌محمدی محروم شد یحیی گل‌محمدی به دلیل چهار کارته شدن امکان حضور در نشست خبری را نخواهد داشت. خبر ورزشی

یحیی گل‌محمدی محروم شد

یحیی گل‌محمدی به دلیل چهار کارته شدن امکان حضور در نشست خبری را نخواهد داشت.

یحیی گل‌محمدی محروم شد

خبر ورزشی