کرونا یقه ستاره بایرن مونیخ را گرفت/ غیبت گنبری و لوا برابر پاریسی‌ها!

کرونا یقه ستاره بایرن مونیخ را گرفت/ غیبت گنبری و لوا برابر پاریسی‌ها! باشگاه بایرن مونیخ تایید کرد که سرژ گنبری به ویروس کرونا مبتلا شده است. خبر ورزشی

کرونا یقه ستاره بایرن مونیخ را گرفت/ غیبت گنبری و لوا برابر پاریسی‌ها!

باشگاه بایرن مونیخ تایید کرد که سرژ گنبری به ویروس کرونا مبتلا شده است.

کرونا یقه ستاره بایرن مونیخ را گرفت/ غیبت گنبری و لوا برابر پاریسی‌ها!

خبر ورزشی