پیام تسلیت دکتر زاهره سادات میرجعفری به دکتر علم الهدی در پی شهادت آیت الله شهید رئیسی

دکتر میرجعفریدر پیامی به دکتر علم الهدی، درود خدا برتو وهمه آنهایی که چون تو زیسته اند؛ تسلیت واژه کوچکی است در برابر صبوری های شما.

دکتر زاهره سادات میرجعفری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، دکتر زاهره سادات میرجعفری در پیامی به دکتر جمیله علم الهدی نوشت:

خانم دکتر علم الهدی
تسلیت واژه کوچکی است در برابر صبوری های شما ….
این روزها همه از مردی حرف می زنند که مزد مجاهدت هایش را با شهادت گرفته
من اما نگاهم سوی دیگر است؛
پی نگاهم میروم تا خانه این مرد، سراغ همسرش
همو که شریک است درهمه چیز حتی درشهادت
هموکه فکر همه این روزها را کرده وقتی قبای خدمت به تن شوهرش دوخته …..
همو که خاک کفش های سید ابراهیم رو گرفته و دوباره راهی میدانش کرده….همو که بر نبودنهای همسر صبر کرده تا با مردم و برای مردم باشد…..
همو که جای خالی همسر را برای دختران ونوه هایش پر کرده تا میدان خالی نماند از مجاهدت همسر…..

پیام تسلیت دکتر زاهره سادات میرجعفری به دکتر علم الهدی در پی شهادت آیت الله شهید رئیسی

پیام تسلیت دکتر زاهره سادات میرجعفری به دکتر علم الهدی در پی شهادت آیت الله شهید رئیسی

همو که دعایش کرده تا قوتش افزون شود…..
همو که ایثار کرده و ازخود وخواسته هایش گذشته تا خواسته های مردم برآورده شود……
همو که طعنه شنیده ،زخم زبان چشیده اما صبر کرده تا مردش استواربماند…..
همو که ناسپاسی دیده اما خم به ابرو نیاورده….
همو که اجر مجاهدت زنانه ش،خنده های زهرآلود دشمن دوستان است….
من نگاهم سمت اوست
همان زن قوی…. که مردش را به معراج فرستاده
همانی که نعم العون بوده برای طاعت خدا….
وشاید این روزها کمتر دیده شود اوکه خودش شهیدی دیگر است
شهادت سبکی از زندگی ست که او انتخابش کرده… همچون همسرش
واو هر روز شهید می شود با مرور خاطرات همسر و یاد آوری زخم نیش های دوست و دشمن ….‌
بانو!
درود خدا برتو وهمه آنهایی که چون تو زیسته اند…
خاک قدمهای باصلابتت طوطیای چشم ما
دعایمان کن …

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

نویسنده : دکتر زاهره سادات میرجعفری

مطالب مرتبط