پایان تلخ هافبکی که وارث شماره یک اسطوره شد

پایان تلخ هافبکی که وارث شماره یک اسطوره شد گفته می‌شود باشگاه لیورپول با دریافت پیشنهادی خوب حاضر است نبی کیتا را بفروشد و لسترسیتی هم یکی از مشتری‌های این بازیکن گینه‌ای شده. خبر ورزشی

پایان تلخ هافبکی که وارث شماره یک اسطوره شد

گفته می‌شود باشگاه لیورپول با دریافت پیشنهادی خوب حاضر است نبی کیتا را بفروشد و لسترسیتی هم یکی از مشتری‌های این بازیکن گینه‌ای شده.

پایان تلخ هافبکی که وارث شماره یک اسطوره شد

خبر ورزشی