هشدار به هواداران پرسپولیس/ مگر چه شده که فشار روی تیم زیاد شود؟

هشدار به هواداران پرسپولیس/ مگر چه شده که فشار روی تیم زیاد شود؟ پیشکسوت فوتبال ایران و پرسپولیس گفت: مگر چه اتفاقی افتاده است که فشار روی بازیکنان و کادر فنی زیاد شود. هواداران باید مراقب باشند و خیلی سریع تحت تاثیر قرار نگیرند. خبر ورزشی

هشدار به هواداران پرسپولیس/ مگر چه شده که فشار روی تیم زیاد شود؟

پیشکسوت فوتبال ایران و پرسپولیس گفت: مگر چه اتفاقی افتاده است که فشار روی بازیکنان و کادر فنی زیاد شود. هواداران باید مراقب باشند و خیلی سریع تحت تاثیر قرار نگیرند.

هشدار به هواداران پرسپولیس/ مگر چه شده که فشار روی تیم زیاد شود؟

خبر ورزشی