اجتماعی

مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی

مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی کشوری بابت استمرار همسان‌سازی بازنشستگان کشوری. مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی نیروهای

مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی کشوری بابت استمرار همسان‌سازی بازنشستگان کشوری. مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی نیروهای برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنید.

مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی نیروهای

۹ هزار میلیارد به سازمان بازنشستگی کشوری بابت استمرار همسان‌سازی بازنشستگان کشوری
مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی کشوری بابت استمرار همسان‌سازی بازنشستگان کشوری. مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی نیروهای ۹ هزار میلیارد به سازمان بازنشستگی کشوری بابت استمرار همسان‌سازی بازنشستگان کشوری
مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی کشوری بابت استمرار همسان‌سازی بازنشستگان کشوری.

مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بابت استمرار همسان‌سازی بازنشستگان لشکری.

جدول تاریخ واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه در خرداد ۱۴۰۳

مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی

روابط عمومی صندوق نفت اعلام کرد: زمان انجام متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت بعد از اعمال شایستگی یا همان اپریزال شاغلان این صنعت خواهد بود.صندوق بازنشستگی کارکنان نفت اعلام کرد: زمان انجام متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت در سال ۱۴۰۳ بعد از اعمال فرآیند تعیین شایستگی یا همان اپریزال شاغلان این صنعت خواهد بود.طبق این گزارش، متناسب‌سازی سال ۱۴۰۳ یکی از پرسش‌های پرتکرار بازنشستگان ارجمند در تیرماه است. ازاین‌رو، اعلام می‌شود: زمان انجام متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان صنعت نفت بعد از اعمال شایستگی یا همان اپریزال شاغلان این صنعت خواهد بود.

رویکرد این برنامه، دو هدف را دنبال می‌کند: نخست، متناسب‌سازی مستمری و مقرری بازنشستگان و بازماندگان با حقوق شاغلان این صنعت؛ دوم، با تنظیم سازوکاری خاص که شامل عدد ثابت و درصدی مشخص است، کمک شایانی به مستمری‌های حداقلی شود.

بررسی روند سال‌های اخیر در اعمال اضافات عمومی و متناسب‌سازی، دو نکته را روشن می‌کند؛ نخست اینکه متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان ازنظر زمانی بعد از اعمال شایستگی برای شاغلان انجام شده است که در این سه سال این زمان تقریباً یک تا دو ماه بوده است. دوم اینکه متناسب‌سازی برای بازنشستگان با فرمول عدد ثابت انجام شده تا مستمری‌های کمتر، درصد افزایش بیشتری داشته باشند.

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط